Fusieplannen? - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
  Rayon 1           Rayon 2            Rayon 3           Rayon 4           Verenigingen Z-H          Secretariaten
Title
Ga naar de inhoud
Fusieplannen?
Wij weten dat er nogal wat afdelingen zijn die (om  verschillende redenen) overwegen om samen te gaan met  anderen of dat idee in hun achterhoofd hebben. Maar  daarbij komt heel wat kijken. Hoe pak je bijvoorbeeld  zoiets aan en wat zijn zaken die daarbij van belang zijn?  Lastige materie dus! Welnu, van Dhr. Steijvers (secretaris van De Goudvink uit  Oude Pekela) ontvingen wij een handige informatiemap  over dit onderwerp. Zo handig dat we hen om toestemming  gevraagd hebben om de informatie met alle afdelingen te  delen. De map is vanaf heden te vinden op onze website en die van de NBvV.
We vroegen Dhr. Steijvers om e.e.a. kort te introduceren  voor zijn collega-bestuurders.

Onderstaand zijn bericht:

De lokale vogelverenigingen vormen het fundament van de  NBvV. En met die lokale vogelverenigingen gaat het niet altijd  goed. Het aantal leden daalt en de besturen vergrijzen. Vaak  zijn er onvoldoende menskracht en middelen om de traditionele taken van een vogelvereniging naar behoren uit te voeren.  Laat staan dat men toekomt aan het in praktijk brengen van creatieve ideeën om onze liefhebberij in stand te houden.  Er zijn verenigingen die de toekomst zo donker inzien dat ze  zich maar opheffen. Wat in de loop der tijd met veel moeite,  doorzettingsvermogen en geld is opgebouwd, verdwijnt dan in  één klap. Doodzonde!

De hier beschreven trend beperkt zich niet tot de vogelliefhebberij. Ook verenigingen die geheel andere doelen nastreven,  zien zich met dit probleem geconfronteerd. Het is ook maar de  vraag waar deze ontwikkelingen op uit lopen. Komt er straks  toch een nieuwe frisse generatie opzetten die het belang van  het verenigingsleven weer inziet? We weten het niet.

Maar we weten wel een manier om voor de nabije toekomst  onze vogelliefhebberij veilig te stellen. En die manier bestaat  uit het efficiënter inzetten van de menskracht en de middelen  die we nog hebben. Dat komt dan veelal neer op het samen gaan van lokale verenigingen. Uit een aantal kwakkelende  verenigingen groeit dan weer een daadkrachtige organisatie.

Dit is snel gezegd, maar in de praktijk heeft het nogal wat  voeten in de aarde. Initiatieven tot samengaan van verenigingen in het algemeen blijken helaas voor 50% te mislukken.

De oorzaak is vaak onbekendheid met allerlei technische en  organisatorische aspecten. Belangrijker nog zijn de emotionele  weerstanden die grote veranderingen in organisaties altijd  oproepen.

In zuidoost Groningen zijn 5 verenigingen zo’n 4 jaar geleden de weg naar samengaan ingeslagen. De coronapandemie  heeft er voor gezorgd dat het proces nog niet is afgerond. De  werkgroep die het samengaan gestalte heeft gegeven, vond  het een groot gemis dat de ervaringen die andere verenigingen  op dit gebied al hebben opgedaan niet op schrift zijn gesteld.  De werkgroep heeft daarom een informatiemap samengesteld  waarin voor zover bekend alle aspecten die met samengaan  te maken hebben aandacht krijgen. Het moet niet zo zijn dat bij ieder initiatief tot samengaan het wiel weer opnieuw moet  worden uitgevonden.

Het belangrijkste uitgangspunt bij dat alles is dat men zich  niet krampachtig moet blijven vastklampen aan de korte  termijn belangen van een kwakkelende lokale vereniging. Heb  ook oog voor de belangen van de buurverenigingen! Heb ook  oog voor de belangen van de vogelliefhebberij op districts- en  bondsniveau! We hebben niet voor niets als slogan: “De NBvV:  dat zijn we samen”.

De informatiemap is hieronder te downloaden.
© 2020-2023 - Vogelverenigingen District Zuid-Holland
Bijgewerkt t/m:
26-01-2023
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Terug naar de inhoud