SDZH - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
Title
Ga naar de inhoud


De Stichting Districtsshow Zuid-Holland, afgekort SDZH, is in de zomer van 2018 opgericht, en is ontstaan vanuit District Zuid-Holland.

Het Districtsbestuur heeft de koppen bijeengestoken om te komen tot een organisatie die de voortgang van de Districtstentoonstellingen in Zuid-Holland voor in de toekomst zal waarborgen.
Dit omdat er steeds minder afdelingen in staat zijn om deze show te organiseren.
En het ondenkbaar is dat er in District Zuid-Holland geen Districtstentoonstelling gehouden zou worden.

De Stichting Districtsshow Zuid-Holland, zal in samenspraak met de verenigingen uit District Zuid-Holland, jaarlijks bepalen waar deze show gehouden zal worden.

Op de website van Stichting Districtsshow Zuid-Holland vindt u alle relevante informatie aangaande de stichting en de Districtstentoonstellingen.

Het bestuur.
Terug naar de inhoud