Steunbetuiging BurgerInitiatief - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
  Rayon 1           Rayon 2            Rayon 3           Rayon 4           Verenigingen Z-H          Secretariaten
Title
Ga naar de inhoud
Steunbetuiging burgerinitiatief
De maatschappelijke status van de dierenliefhebberij

Datum: 07-06-2021
Koninklijke  Nederlandse  Vereniging
 
Ornithophilia
 
UTRECHT  Opgericht 27 september 1894
 
 Beschermheer
 Jhr. Dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voormalig Commissaris van de Koningin in de Provincie Utrecht
Geachte Vogelliefhebber,
 
U heeft ongetwijfeld vernomen van de dreiging die er sinds kort is voor de dierenliefhebberij als gevolg van de Wet Dieren.
Omdat dierenliefhebbers juist met goede zorgen met hun huisdier(en) willen omgaan, is door K.N.V. Ornithophilia een burgerinitiatief gestart om de dierenliefhebberij in de Wet Dieren een beschermde status te geven. Dat is in uw eigen belang als dierenliefhebber maar wellicht ook in het belang van uw vereniging van dierenliefhebbers.
Kom nu dus voor dit belang van de dierenliefhebberij op door de bijgevoegde steunbetuiging te ondertekenen. Zorg er ook voor dat anderen de kans krijgen aan deze actie mee te doen.
Stuur per mail deze mail met de bijlage aan hen door. Alle liefhebbers van dieren moeten nu echt samen optrekken. Alleen op die manier kunnen wij aan de Nederlandse volksvertegenwoordiging laten weten dat ook het belang van dierenliefhebberij mee moet tellen voor de politiek.

Wij rekenen op uw steun.
 
Franc Beekmans

© 2020-2023 - Vogelverenigingen District Zuid-Holland
Bijgewerkt t/m:
26-01-2023
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Terug naar de inhoud