Disclaimer - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
  Rayon 1           Rayon 2            Rayon 3           Rayon 4           Verenigingen Z-H          Secretariaten
Title
Ga naar de inhoud
Disclaimer Vogelverenigingen District Zuid-Holland-NBvV
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Vogelverenigingen District Zuid-Holland en Stichting Districtsshow Zuid-Holland, Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Vogelverenigingen District Zuid-Holland en Stichting Districtsshow Zuid-Holland besteden de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze website en maakt daarbij o.a. gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Diensten wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Eigendomsrecht / Auteursrecht
Vogelverenigingen District Zuid-Holland en Stichting Districtsshow Zuid-Holland behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie van Vogelverenigingen District Zuid-Holland en Stichting Districtsshow Zuid-Holland (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden
Wanneer deze website teksten van derden, of links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Vogelverenigingen District Zuid-Holland en Stichting Districtsshow Zuid-Holland worden aanbevolen. Vogelverenigingen District Zuid-Holland en Stichting Districtsshow Zuid-Holland aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van teksten of websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
Vogelverenigingen District Zuid-Holland en Stichting Districtsshow Zuid-Holland behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van, of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
© 2020-2023 - Vogelverenigingen District Zuid-Holland
Bijgewerkt t/m:
26-01-2023
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Terug naar de inhoud