Wereldkampioenen 2017 - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
Title
Ga naar de inhoud
Huldiging COM Wereldkampioenen 2017 van District Zuid-Holland
Op de districtsvergadering van 28 april 2017 zijn de wereld kampioenen gehuldigd door het district Zuid-Holland.
Uit handen van onze districtsvoorzitter Piet Hagenaars ontvingen de kampioenen een aandenken en een mooie bos bloemen.
Van links naar rechts; Piet Hagenaars, Kees Goedegebuure, Teun Knoop, echtgenote van Teun Knoop,
Dorin van Balkom en staande Chris van Dam
Gefeliciteerd

Terug naar de inhoud