Districtsbijdrage - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
  Rayon 1           Rayon 2            Rayon 3           Rayon 4           Verenigingen Z-H          Secretariaten
Title
Ga naar de inhoud
Districtsbijdrage District Zuid-Holland - NBvV
Beste bestuursleden,

Ieder jaar doen wij als districtsbestuur weer een beroep op uw afdeling om een vrijwillige bijdrage aan de districtskas zijnde € 16,00
naar bankrekeningnummer NL78INGB0007830105 over te maken.

De vrijwillige bijdrage wordt zoals gebruikelijk als volgt verdeeld:
a)      € 8,00 gaat naar de organiserende afdeling of SDZH die de DTT dit jaar organiseert.
b)      € 2,50 naar de organisatie van de districtsjeugddag.
c)      van de rest worden activiteiten betaald die direct dan wel indirect ten goede komen aan afdelingen, zoals een donatie bij een jubileum
         dan wel aan leden van de afdelingen die wereldkampioen zijn geworden.
d)      Ook zijn er diverse uitgaven die onder een van bovenstaande rubrieken kunnen worden ondergebracht, w.o. afscheid van bestuurders.
 
Jaarlijks bent u in de gelegenheid om middels de kascontrole volledige inzage te krijgen in de verantwoording over de besteding van uw bijdrage.
Hiervoor nodig ik u dan ook graag uit, om namens uw afdeling een lid in de voorjaarsvergadering beschikbaar te stellen.

Voor het overmaken van uw vrijwillige bijdrage;
Bankrekeningnummer NL78INGB0007830105
t.n.v. N.B.v.V. district Zuid-Holland, p/a Dam 8, 2871 CS Schoonhoven

Vermeld uw afdelingscode a.u.b.

Bij voorbaat hartelijke dank namens de vereniging of SDZH die mogelijk dit jaar de districttentoonstelling gaat organiseren,
de jeugdcommissie en het districtsbestuur Zuid-Holland.

Met vriendelijke sportgroeten,
Leo Wooning,   
penningmeester district Zuid-Holland.
© 2020-2023 - Vogelverenigingen District Zuid-Holland
Bijgewerkt t/m:
26-01-2023
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Terug naar de inhoud