Infoblad - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
  Rayon 1           Rayon 2            Rayon 3           Rayon 4           Verenigingen Z-H          Secretariaten
Title
Ga naar de inhoud
Infoblad District Zuid-Holland - NBvV
Dit blad verschijnt in de maanden maart en september en wordt gezonden aan alle secretariaten van afdelingen van de N.B.v.V. in het district Zuid-Holland.

Doelstelling van dit blad is het informeren van de besturen van de N.B.v.V. afdelingen over organisatorische zaken die betrekking hebben op het district Zuid-Holland

Intern door het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen op vele locaties in Zuid-Holland.

Extern door het district Zuid-Holland te profileren als een provinciale organisatie met verschillende afdelingen op vele locaties in Zuid-Holland.

De verantwoording van dit blad ligt bij het bestuur van het district Zuid-Holland. De redactie behoudt zich het recht voor om toegezonden kopij (indien dit b.v. niet strookt met de doelstelling van dit blad) te weigeren of om andere redenen in te korten.

Overname uit dit blad is in alle gevallen toegestaan.
Wij adviseren redacties van de afdelingen juist om kopij over te nemen. Neem hiervoor contact op met de redactie voor toezending van kopij via e-mail.
Kopij kunt u uiterlijk tot 1 augustus of 1 februari zenden aan de redactie.
© 2020-2023 - Vogelverenigingen District Zuid-Holland
Bijgewerkt t/m:
26-01-2023
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Terug naar de inhoud